Jeugd en veiligheid Jongerencoaching Kinder- en jeugdtherapie

Over Kiyoco

Kiyoco is er voor kinderen en jongeren. Kiyoco isĀ het centrum waar verbinding, beweging en resultaat kernwaarden zijn. Vanuit deze houding werken wij met onze jongeren naar het beoogde doel. Kiyoco levert maatwerk en werkt vraaggericht.

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor individuele professionele ondersteuning. Dit kan jongerencoaching of kinder- en jeugdtherapie zijn.

Kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek of ernstige verslavingsproblematiek kunnen niet terecht bij Kiyoco.

Kiyoco is een WMO aanbieder in de regio Eeland (Amersfoort en omstreken).

Kiyoco voert programma’s en projecten uit voor gemeentes met als thema jeugd en veiligheid. Verminderen van overlast in wijken en perspectief bieden voor de individuele jongere, dat is onze kracht.
Kiyoco heeft veel ervaring in hulpverlening met jongeren van allochtone afkomst. De projecten zijn zowel op individueel- als groepsniveau.