Aanmelding website

Dit betreft een vooraanmelding die kan worden ingevuld door ouders/verzorgers/voogd en of de jongere zelf (vanaf 16 jaar). Hoe meer informatie er al wordt ingevuld, des te beter kunnen wij een inschatting maken over de aanmelding. Vervolgens zullen wij binnen 3 werkdagen contact opnemen met de aanmelder om te bespreken of de hulpvraag passend is bij onze organisatie.
Indien er sprake is van een acute hulpvraag of onveilige situatie, neem dan contact op met de huisarts, het wijkteam/sociaal team of Veilig Thuis (0800-2000).