Diagnostiek en behandeling

Wat is diagnostiek en voor wie is het?

Je bent al in behandeling bij Kiyoco en  er zijn vragen over wat er nu precies aan de hand is. Soms is er behoefte aan meer informatie over welke begeleiding of behandeling geschikt zou kunnen zijn.
In al deze gevallen kan psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Het gaat dan altijd om het beantwoorden van een specifieke vraag.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan:
·      wat is jouw intelligentieniveau?
·      is er sprake van ADHD?
·      hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar, wat zijn sterke en minder sterke kanten?
·      zijn er problemen in de persoonlijkheid bijvoorbeeld met emoties en relaties?

Hoe ziet een psychodiagnostisch onderzoek eruit?

In het eerste gesprek zal de diegene die het onderzoek uitvoert uitleggen hoe het onderzoek eruit zal zien. Afhankelijk van jouw vraag en die van de verwijzer, wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Meestal bestaat een onderzoek uit één of meer gesprekken, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Jouw eigen, actieve inbreng, is voor het onderzoek van groot belang. Soms zal de onderzoeker vragen om iemand uit jouw omgeving mee te brengen (b.v. jouw ouders) voor aanvullende informatie. Meestal kom je binnen een aantal weken twee of drie keer een dagdeel langs. De totale duur van het onderzoek van het eerste gesprek, tot het gesprek met de uitslag, neemt gemiddeld vier tot zes weken in beslag.

Dit zijn de resultaten

De resultaten van het onderzoek worden met jou en jouw ouders besproken en verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt, als jij (en/of je ouders)  daarvoor toestemming geeft, aan de aanvrager van het onderzoek gestuurd.

Aanmelden voor psychodiagnostisch onderzoek?

Wanneer je denkt dat een psychodiagnostisch onderzoek jou kan helpen bij vragen over wat er aan de hand is, dan kunnen jij, of jouw ouders, contact opnemen met jouw begeleider van Kiyoco.
Voor een psychodiagnostisch onderzoek is een verwijzing nodig van jouw huisarts, of een beschikking van de regio Eemland  (Amersfoort en omstreken) of de regio Food Valley, voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.