Gezinsactiviteiten

Tijdens gezinsactiviteiten gaan we in een sportzaal actief aan de slag met een gezin om patronen zichtbaar te krijgen en bespreekbaar te
maken. Dit geeft inzicht en bewustwording van patronen en de mogelijkheid voor een gezin om anders met elkaar om te gaan. In de
praktijk zien wij dat deze activiteit het individuele traject van de jongere kan versnellen.

 

Data in 2024

2 mei 2024 (nog plek vrij van 12.30 tot 14.00uur))

22 augustus 2024 (nog plek beschikbaar op diverse tijden)

31 oktober 2024 (nog plek beschikbaar op diverse tijden)

 

Data in 2025

2 januari 2025 (nog plek beschikbaar op diverse tijden)