Opdrachtgevers

Kiyoco werkt in de eerste plaats voor jongeren en kinderen.

Dat doen we vaak in samenwerking met ouders, maar ook samen met opdrachtgevers zoals:

Gemeente Amersfoort: Mountainbike project Kruiskamp, begeleiding van jongeren tussen 9 en 12 jaar in de wijk Kruiskamp/Koppel in samenwerking met het wijkteam en de ABC scholen Vlindervallei en Michaëlschool.

Gemeente Culemborg: Project Kies voor je toekomst. Trainen en coachen van jongvolwassenen waarbij toeleiden naar werk en/of scholing centraal staat.

Plusvoorziening Eem: een samenwerking tussen VO en MBO scholen in de regio RMC subregio Eem. Dit betreft aanpak voortijdig schoolverlaten. Kiyoco begeleidt jongeren na aanmelding vanuit de plusvoorziening.

Gemeente Utrecht: Programmaleiding Jongerenteams Utrecht. Een programma voor risicojongeren tussen de 14-18 jaar waarbij samengewerkt wordt met  jongerenwerk Utrecht JoU en de politie Utrecht.