Diagnostiek

Je bent al in behandeling bij Kiyoco maar er zijn nog wat vragen over wat er nu precies aan de hand is en hoe we je het beste kunnen helpen. Diagnostiek kan dan helpen om meer duidelijkheid te krijgen over hoe jij in elkaar zit. Diagnostiek kan ook helpen om jezelf een beetje beter te begrijpen.

Diagnostisch onderzoek kan bijvoorbeeld antwoord geven op de volgende vragen:

-Wat is jouw intelligentieniveau?
-Is er sprake van een angststoornis?
-Heb je AD(H)D?
-Is er sprake van een trauma?
-Hoe ga je om met problemen en emoties?
-Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?

Samen met jou gaan we bespreken welke testjes en vragenlijsten we gaan doen. Soms is het ook nodig om met je ouders/verzorgers in gesprek te gaan voor aanvullende informatie. Meestal kom je binnen een aantal weken twee of drie keer een dagdeel langs. Gemiddeld neemt het doen van diagnostisch onderzoek van het eerste gesprek tot en met de uitslag ongeveer zes weken in beslag. De uitslag wordt tot slot met jou en je ouders/verzorgers besproken en verwerkt in een verslag. De adviezen helpen ons vervolgens weer in de behandeling of jongerencoaching. Ook je ouders/school kunnen door het onderzoek leren hoe ze je het beste kunnen ondersteunen.

Bij Kiyoco kan je niet terecht voor losse diagnostiekvragen. Wij voeren enkel diagnostisch onderzoek uit wanneer een jongere ook bij ons in behandeling/begeleiding is.

Als je denkt dat diagnostisch onderzoek jou kan helpen dan kunnen jij of je ouders contact opnemen met jouw begeleider bij Kiyoco.