De missie en visie van Kiyoco

Missie

Het is onze missie om kinderen en jongeren te begeleiden en perspectief te bieden vanuit echt contact. Wij gaan naast de jongere staan en geven ze de tijd en ruimte om zelf te ontdekken waar ze vastlopen. Dit doen we door samen te sporten en elkaar eerst goed te leren kennen. Wanneer het vertrouwen er is gaan we aan de slag met doelen die de jongere zelf heeft opgesteld. Wij schromen er niet voor om een stukje buiten de gebaande paden te lopen om een jongere succeservaringen te laten opdoen. Door jongeren fysiek uit te dagen ontstaat er energie en brengen we de jongere in actie om zichzelf te verbeteren.

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren vaak meer nodig hebben dan alleen praten. Door ze te laten bewegen, ervaren en door ze uit te dagen leren we ze de regie over hun eigen leven te nemen en succesvol te zijn. We bieden jongeren perspectief vanuit een positieve en oplossingsgerichte benadering. We leren ze betekenisvolle relaties aan te gaan en niet op te geven als het even moeilijk is. We geven de jongeren hierbij telkens weer een nieuwe kans. De jongeren krijgen een positief rolmodel die er voor hen is, hun talenten tot ontwikkeling brengt en ze helpt om de negatieve spiraal te doorbreken. Bij jongens wordt soms expliciet gekozen om mannelijke hulpverleners in te zetten. De inzet van mannelijke hulpverleners zorgt ervoor dat zij als rolmodel kunnen fungeren. Dit kan bijdragen aan de ondersteuning die we bieden wanneer een positief vaderfiguur ontbreekt.