De missie en visie van Kiyoco

Missie

Centrale doelstelling is kinderen en jongeren te begeleiden en perspectief te bieden vanuit echt contact. Beweging, contact en laagdrempelig werken met ervaren hulpverleners die betrokken zijn en dit werk met hart en ziel doen. Uiteindelijke doel is met deze kinderen en jongeren een zo normaal mogelijk functioneren te creëren en hen een plek te geven in de maatschappij waarbinnen zij op eigen kracht weer verder kunnen. Zingeving, dagbesteding, school, (bij)baan en sport zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Ervaring leert dat hulpverlening aan deze groep jongeren een mix nodig heeft van praktische hulp naast hulp op psychosociaal gebied. Hulp kan slagen als er sprake is van contact tussen hulpverlener en jongere: daarom is het nodig de hulp  door eenzelfde persoon te laten plaatsvinden op die plek waar de jongere die het liefst wil ontvangen. De hulpverlener is present wanneer de jongere daarom vraagt en neemt een positie in naast de jongere om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Frequentie en duur van een traject kunnen verschillen. Dat hangt af van de soort en zwaarte van de problematiek. We werken vaak met kinderen/jongeren met een negatief zelfbeeld, die gedragsproblemen laten zien, of ongemotiveerd zijn om naar school te gaan. In eerste instantie is het belangrijk bij deze groep kinderen/ jongeren om actief aan de slag te gaan. Door te doen. Zoals sporten, in plaats van alleen praten, komt er beweging. In het begeleiden/behandelen wordt veel gebruik gemaakt van sport en spel. Deze doelgroep uitdagen op het fysieke vlak geeft competitie en daardoor motivatie om in actie te komen en jezelf te verbeteren. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. De hulpverlening van Kiyoco richt zich onder andere  op jongens en meisjes van 12 jaar en ouder. Bij jongens wordt regelmatig expliciet gekozen om mannelijke hulpverleners in te zetten. De inzet van mannelijke hulpverleners zorgt ervoor dat zij als rolmodel kunnen fungeren. Nodig in tijden waarbij het kinderen/jongeren kan ontbreken aan een positief vaderfiguur en waar ook in de hulpverlening weinig mannelijke rolmodellen zijn.

Visie

Ieder mens streeft naar succes en wil iets bereiken. Succesvol zijn betekent dat je de regie over je leven terugwint en vasthoudt, betekenisvolle relaties kunt aangaan en een bevredigend sociaal leven kunt leiden.  De kinderen/jongeren bij Kiyoco verdienen een kans door een intensief traject te volgen. Perspectief bieden, positieve benadering en oplossingsgericht werken zijn kenmerkend voor ons aanbod. Niet opgeven maar iedere keer weer een nieuwe kans. Kinderen/jongeren hebben soms weinig goede voorbeelden in hun omgeving. Zij hebben baat bij een positief rolmodel, een persoonlijke coach die er voor hen is, om hun talenten te ontwikkelen en de negatieve spiraal te doorbreken.