Jongerencoaching Kinder- en jeugdtherapie

Over Kiyoco

Kiyoco is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kiyoco isĀ het centrum waar verbinding, beweging en resultaat kernwaarden zijn. Vanuit deze houding werken wij samen met onze jongeren naar het beoogde doel. Kiyoco levert maatwerk en werkt vraaggericht.

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor individuele professionele ondersteuning. Dit kan jongerencoaching of kinder- en jeugdtherapie zijn.

Kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek of ernstige verslavingsproblematiek kunnen niet terecht bij Kiyoco.

Kiyoco is een WMO en jeugd aanbieder in de regio Eemland (Amersfoort en omstreken) en Gooi en Vechtstreek (Hilversum en omstreken).

Kiyoco heeft het kwaliteitsmanagementsyteem certificaat HKZ. Hiermee voldoet Kiyoco aan alle kwaliteitseisen.