Werkwijze

We werken bij Kiyoco vraaggericht. Hoe lang een traject bij ons duurt, hangt helemaal af van de hulpvraag. Meestal zien we kinderen en jongeren één keer per week maar soms ook vaker of juist minder vaak. Het heeft onze voorkeur om ook ouders/verzorgers te betrekken bij de hulp. Kinderen boven de 12 jaar het recht om mee te denken over de vorm waarop we contact onderhouden. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf bepalen of, en in welke mate, we contact hebben met ouders.

Denk je dat hulp bij Kiyoco bij je past, of heb je vragen? Bel dan gerust om dit te bespreken. Als je eenmaal bent aangemeld, dan zal een traject er ongeveer als volgt uitzien:

  • Intake

Een intake is een eerste gesprek waarbij we gaan bekijken waar jij tegenaan loopt en waar je aan zou willen werken. Ook leggen we je tijdens de intake meer uit over wie we zijn en hoe de hulp er ongeveer uit zal zien. Meestal sluiten ook ouders/verzorgers en/of een lid van het wijkteam aan tijdens de intake. Kinderen onder de 12 jaar zijn niet aanwezig tijdens de intake.

  • Kennismakingsperiode

Vervolgens word je gekoppeld aan je behandelaar of coach. De eerste periode staat in het teken van kennismaken en vertrouwen opbouwen. Jullie gaan samen bewegen en verkennen ondertussen wat de doelen zijn waar jij aan wilt werken. Aan het eind van de kennismakingsperiode stellen jullie deze doelen samen op in een behandelplan.

  • Behandelplan/begeleidingsplan

Na de kennismakingsperiode wordt een in een gesprek het behandelplan/begeleidingsplan besproken. Meestal sluiten ook ouders/verzorgers, wijkteammedewerker of (gezins)voogd hierbij aan. We bespreken hoe je het tot nu toe vindt bij Kiyoco en nemen het plan samen door.

  •  Behandeling/diagnostiek/jongerencoaching

Als het plan door iedereen is ondertekend, gaan we echt van start met de behandeling of coaching. Met verschillende technieken gaan we aan de slag met de doelen waar jij aan wil werken.

Soms komen we tot de conclusie dat het handig zou zijn om eens te onderzoeken waar bepaalde klachten vandaan komen. Dan kunnen we in overleg besluiten om diagnostisch onderzoek te doen om te bekijken wat jou sterke en minder sterke kanten zijn en hoe we je het beste kunnen helpen.

Tijdens de behandeling/coaching kan het ook zijn dat we gesprekken gaan voeren samen met jou en je ouders/verzorgers om de communicatie of het contact tussen jullie te verbeteren.

  • Eindevaluatie

Heb je jouw doelen behaald? Gefeliciteerd! Dan wordt het tijd om de eindevaluatie te plannen. We gaan bespreken hoe het je is gelukt om de doelen te behalen en bekijken wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan.